Περίληψη Διακήρυξης

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 122 ημέρες (1/6/23 έως και 30/9/23) και 18 ναυαγοσωστικά βάθρα,προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%:  570.000,00€ Δίνεται δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για ένα έτος (ναυαγοσωστική κάλυψη έτους 2024 για 122 ημέρες (01.06.2024 έως και 30.09.2024) με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης,

Η παρούσα διαγωνιστική  διαδικασία έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020, οπότε και οι πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Πλατανιά, όσον αφορά τη ναυαγοσωστική κάλυψη θα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7 αυτού καθώς και του άρθρου 16 του Ν. 4676/2020-ΦΕΚ 67/Α/19-3-2020

Αρχεία