Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για Διόρθωση Των Τετραγωνικών Μέτρων Των Ακίνητων Στο Δήμο Πλατανιά

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Για Διόρθωση Των Τετραγωνικών Μέτρων Των Ακίνητων Στο Δήμο Πλατανιά

Σας γνωρίζουμε ότι βάσει της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, ο χρόνος κατάθεσης αίτησης, είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ( https://tetragonika.govapp.gr/) είτε στους Δήμους της χώρας, για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων για τα ακίνητα που κατά το παρελθόν δεν είχαν υποβληθεί επαρκείς δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που λειτουργεί από 27 Φεβρουαρίου, να υποβάλλουν, χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό, αίτηση για να γίνει διόρθωση ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών, προκειμένου οι ιδιοκτήτες να επωφεληθούν από την ευεργετική διάταξη του άρθρου 51 του νόμου 4647/2019 που ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες απαλλάσσονται από αναδρομικές χρεώσεις – έως τις 31.12.2019- εφόσον υποβάλλουν τη δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων .

Μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία η διορθωτική δήλωση υποβάλλεται χωρίς πρόστιμα για την μη υποβολή ή την υποβολή προηγούμενης ανακριβούς δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της διορθωτικής δήλωσης ηλεκτρονικά, απαιτείται μόνον η ταυτοποίηση με τους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο TaxisNet

Αρχεία