ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τα  οριστικά  αποτελέσματα  των εγγραφών  βρεφών & νηπίων για το ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ περιόδου 2021-2022.

Μπορείτε να  αναζητήσετε τα  αποτελέσματα  με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 25 ΝΗΠΙΑ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 28 ΒΡΕΦΗ

Σύμφωνα με την 21-2021( ΑΔΑ : ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ)  απόφαση Δ.Σ. έγινε ο  “Καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών και νηπίων ανά κατηγορία αιτούντων και
ανά δομή, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για το σχολικό έτος 2021-2022” 

για το ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ  ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ  ισχύουν τα παρακάτω:

 ΠΑΙΔΙΚΟΣ :1 ΤΜΗΜΑ-

– πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 17

 –πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :3

 –λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :5

 ΒΡΕΦΙΚΟΣ : 2 ΤΜΗΜΑΤΑ

 προσδιορισμός ποσόστωσης ανά τμήμα βρεφικού- θέσεις 14

-πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 10

 –πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :1

 – λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :3

Συνολικά και για τα δύο τμήματα :

 – πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» ποσοστό 70% της δυναμικότητας-θέσεις : 20

 – πρόγραμμα « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» ποσοστό 10% της δυναμικότητας-θέσεις :2

 – λοιπές αιτήσεις ποσοστό 20% της δυναμικότητας-θέσεις :6

 Σημ. Μετά την τελική κατάταξη των συμμετεχόντων στα προγράμματα «Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» & « Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας»,

οι προσφερόμενες θέσεις  που δεν καλύφθηκαν  καταλαμβάνονται  από τους λοιπούς  αιτούντες όπως έχουν καταταχθεί ανάλογα με τη σειρά  μοριοδότησής τους.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρχεία