Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων στο Δήμο Πλατανιά

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων στο Δήμο Πλατανιά

Ορίστηκαν οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι στον Δήμο Πλατανιά, κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο και για το διάστημα , από
την υπογραφή των πράξεων και έως 28/02/2025.

Αρχεία