Οριοθέτηση Τμήματος Υδατορέματος Εντός Των Ορίων Του Οικισμού Πλατανιά

Οριοθέτηση Τμήματος Υδατορέματος Εντός Των Ορίων Του Οικισμού Πλατανιά

                                 Ανακοίνωση

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:

 

  1. Την αίτηση , με της HIBISCUS ΞΤΕΑΕ . την οποία κατέθεσε φάκελο οριοθέτησης τμήματος ρέματος στη ΤΚ Πλατανιά
  2. Την απόφαση 5/2021 του Τοπικού Συμβουλίου Πλατανιά.
  3. Το άρθρο 3 του Ν 4258/2014

 

Ενημερώνουμε τους δημότες μας , ότι θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα Αλικιανού , η οριοζοντιογραφία που αφορά την οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος εντός των ορίων του οικισμού Πλατανιά, (πλησίον του ξενοδοχείου Porto Platanias), προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και στην συνέχεια να γνωμοδοτήσει επ’αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο,  σε προσεχή συνεδρίαση του.

 

             Η Προϊσταμένη της

 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

           Κακαβελάκη Άννα 

          Πολιτικός Μηχανικός

 

Αρχεία