Μετεωρολογικοί Σταθμοί Δήμου Πλατανιά

Οι μετεωρολογικοί σταθμοί που βρίσκονται στον Δήμο Πλατανιά είναι: