Καθορισμός Δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής Για Την Επισκευή Ή Ανακατασκευή Των Πληγέντων Κτιρίων Από Τις Πλημμύρες Φεβρουαρίου 2019, Στο Σύνολο Των Περιοχών Του Δήμου Πλατανιά

Καθορισμός Δικαιούχων Στεγαστικής Συνδρομής Για Την Επισκευή Ή Ανακατασκευή Των Πληγέντων Κτιρίων Από Τις Πλημμύρες Φεβρουαρίου 2019, Στο Σύνολο Των Περιοχών Του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει, για άλλη μια φορά τους δημότες, που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, ότι έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/12811/Α/321 (ΦΕΚ 4873/31-12-2019 τεύχος Β’) και ΑΔΑ: 6Ω3Υ465ΧΘΞΚ5Ω, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8832/Α325 (ΦΕΚ 4383/29-11-2019 τεύχος Β΄) και ΑΔΑ : 6Β2Γ465ΧΘΞ-Ξ1Α, με την οποία οριοθετούνται οι πληγείσες περιοχές στον Δήμο και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής στους πληγέντες, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των κτιρίων τους, και ορίζονται οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (δωρεάν επιχορήγηση και άτοκο δάνειο) για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες. Σύμφωνα με τις ανωτέρω Κ.Υ.Α., οριοθετούνται ως πληγείσες από τις πλημμύρες, το σύνολο των περιοχών του Δήμου Πλατανιά.Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για τον καθορισμό δικαιούχου ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, για την επισκευή ή ανακατασκευή της ιδιοκτησίας τους είναι η 29/11/2020.Αρμόδια Υπηρεσία για την διαδικασία του έργου της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων, από τις προαναφερόμενες πλημμύρες, είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ, τέως Υ.Α.Σ.).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της ΔΑΕΦΚ-ΤΑΕΦΚ Χανίων, στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο ΟΑΚ στο ισόγειο- τηλ: 2821029287 .

 

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ