Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αστυνομία/Άμεση Δράση: 100, 112, 2821025700

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας: 166

Πυροσβεστική: 199

Τουριστική Αστυνομία: 2821028750, 2821025931

Νοσοκομείο Χανίων: 28210 22000 – 28213 42000

Ναυτικό Νοσοκομείο Σούδας: 2821082414

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2821 3 40000

Γραμματεία Δημάρχου: 2821 3 40002

Κεντρικό Πρωτόκολλο: 2821 3 40018

Δημοτολόγια: 2821 3 40013

Ληξιαρχείο:  2821 3 40013

Τεχνική Υπηρεσία: 2821 3 41011

ΔΕ Βουκολιών: 2824 3 40010

ΔΕ Κολυμβαρίου: 2824 3 40100

ΔΕ Μουσούρων: 2821 3 41039

Γραφείο Τουριστικών Πληροφοριών, Ε.Ο.Τ.2821092943, 2821092624

Τουριστική Αστυνομία: 2821028750, 2821025931

Προξενικές Αρχές 
Μεγάλης Βρετανίας 2810224012
Δανίας 2810243714
Φινλανδίας 2810284270
Νορβηγίας 2810225991
Σουηδίας 2821060605