Απολογισμός Πεπραγμένων

Απολογισμός Πεπραγμένων 2014-2016

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 παρουσίαζεται ο Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Πλατανιά περιόδου 2014 – 2016 στο ακολουθο επισυναπτόμενο αρχείο