ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πλήρωσης δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών : ειδικότητας ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών που εδρεύει στις Βουκολιές Χανίων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
(2) δύο ατόμων με σύμβαση έως δύο μήνες , ειδικότητας ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ,για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών ,  για το προσεχές διάστημα για την κάλυψη κατεπειγουσών ,εποχιακών αναγκών.

Αρχεία