Φύτευση δέντρων από το Δήμο Πλατανιά και σχολεία του Δήμου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 TREES UNAI SDG7” 75 έτη ΟΗΕ

Φύτευση δέντρων από το Δήμο Πλατανιά και σχολεία του Δήμου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 TREES UNAI SDG7” 75 έτη ΟΗΕ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “75UN – 75 Ετη ΟΗΕ”, που ο Δήμος Πλατανιά συμμετέχει από τη δημιουργία της, πραγματοποίησε συμβολική φύτευση 100 δένδρων γύρω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΒΑ στο Γεράνι με μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμβαρίου και από το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου.

Το σύνολο των εκατό (100) δένδρων που φυτεύτηκε, περιλαμβάνε 46 κυπαρίσσια, 27 Μουρνιές και 27 Χαρουπιές.

Το κόστος αγοράς και μεταφοράς των δένδρων καλύφθηκε από το «Πράσινο Ταμείο», ενώ οι διαδικασίες πληρωμής διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ.

Στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Πλατανιά και του KΕΠΑ – UNAI Hub SDG7, ο Δήμος αναλαμβάνει τη φροντίδα των δένδρων για περίοδο πέντε ετών και στο μέτρο των δυνατοτήτων του, την ενθάρρυνση της τοπικής κοινωνίας για δενδροφυτεύσεις, τα επόμενα έτη, ως συμβολή στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝΚΑΙ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Ο Δήμαρχος Πλατάνια, κ.Ιωάννης Μαλανδράκης επισήμανε ότι ´´…είναι σημαντικό να είναι σταθερή η περιποίηση των δένδρων από τους μαθητές διαχρονικά, έτσι ώστε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου Γερανίου, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χώρο της δενδροφύτευσης να «υιοθετήσουν» τα δένδρα και να τα φροντίζουν συστηματικά. Τοποθετήσαμε ταμπέλες ως «πιστοποιητικά υιοθέτησης δένδρων» με τα ονόματα των παιδιών (δυο παιδιά ανά δένδρο), ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές προσωπική επαφή με τα δένδρα και να καλλιεργηθεί μια οικολογική ευθύνη στις συνειδήσεις των μαθητών μας…»

Επιπλέον, απονεμήθηκαν «πιστοποιητικά δενδροφύτευσης» στους 11 μαθητές του Γενικού Λυκείου Κολυμβαρίου που συνδύασαν τη δράση με το δικό τους πρόγραμμα “Connect”με το ίδιο θέμα, δηλαδή την κλιματική αλλαγή.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3500 ΦΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Σε συνδυασμό με τους ωκεανούς, η επίγεια βιόσφαιρα που περιλαμβάνει φυτά και δέντρα, αφαιρεί περίπου το 45% του CO2 που εκπέμπεται από ανθρώπινες δραστηριότητες κάθε χρόνο.

Ο κ. Λουκας Ανδριανός, υπάλληλος και εκπρόσωπος του Δήμου στο πρόγραμμα ανέφερε ότι, «..με τη συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά, στη πρωτοβουλία “75 δένδρα – 75 ΟΗΕ”, θα θέλαμε να συνεχίσουμε την πολυετή δράση του Δήμου σε δενδροφυτεύσεις σε πολλά σημεία του Δήμου (μονοπάτια, σχολεία, πλατείες, πεζοδρόμια, φαράγγια με πάνω από 3500 φυτά τα τελευταία τρία χρόνια) και να συνδράμουμε στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση του CΟ2 με δενδροφύτευση, αλλά κυριότερα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών μας στην αποκλιμάκωση της κλιματικής αλλαγής. Το ποσό των 2.200 κιλών CO2 δεν είναι πολύ σε σύγκριση με το μέσο όρο που προσθέτει η ανθρώπινη δραστηριότητα κάθε χρόνο στον αέρα (~40 δισεκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο), αλλά το ζητούμενο είναι να δώσουμε ένα ζωντανό μήνυμα πράσινης δράσης..»