Αίτημα για Επανακατάταξη στην Γ΄ ζώνη εκπαίδευσης του ΕΠΑΛ Πλατανιά

Αίτημα για Επανακατάταξη στην Γ΄ ζώνη εκπαίδευσης του ΕΠΑΛ Πλατανιά

 Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, με έγγραφο του προς τον Υπουργό Παιδείας ,  στους Βουλευτές Χανίων και σε  συναρμόδιες υπηρεσίας  , ζητάει να  τροποποιηθεί η πρόσφατη απόφαση  κατάταξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου  (ΕΠΑΛ)  του Δήμου  Πλατανιά ,  στη Γ’ Ζώνη εκπαιδευτηρίων  και την επαναφορά του στη Δ΄ που ήταν, καθώς με αυτό τον τρόπο αναστέλλεται η λειτουργία πολλών τμημάτων του.

Στο έγγραφο του  μεταξύ των άλλων ο Δήμαρχος αναφέρει ότι “…..  το  Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του Δήμου Πλατανιά συστήθηκε το έτος 2013, έκτοτε και μέχρι σήμερα η συμμετοχή των ενηλίκων μαθητών του ήτανε ραγδαία αυξάνουσα, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα σύστασης του….”.