Αίτημα Δήμου Πλατανιά για την επανακατάταξη του εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά στην Δ΄ Ζώνη εκπαιδευτηρίων

Αίτημα Δήμου Πλατανιά για την επανακατάταξη του εσπερινού ΕΠΑΛ Πλατανιά στην Δ΄ Ζώνη εκπαιδευτηρίων

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας περί κατάταξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του Δήμου Πλατανιά από την Δ’ στη Γ’ Ζώνη εκπαιδευτηρίων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την τακτική του συνεδρίαση στις 27/09/2018, με ομοφωνία των παρόντων μελών, προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καταγγέλλει και καταδικάζει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, με την οποία το ΕΠΑΛ του Δήμου Πλατανιά, το οποίο μετρά τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας επιτυγχάνοντας την εισαγωγή μεγάλου αριθμού μαθητών του στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, αιφνιδιαστικά κατατάσσεται από τη Δ’ Ζώνη στη Γ’ Ζώνη Εκπαιδευτηρίων με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας πολλών τμημάτων του.

Επειδή το δικαίωμα της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας σε όλους είναι αυτονόητο, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά αξιώνει και απαιτεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας την παραμονή του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του Δήμου Πλατανιά στην Δ’ Ζώνη εκπαιδευτηρίων και την πρόσθετη χρηματοδότησή του δεδομένου του αυξημένου αριθμού των μαθητών, των τμημάτων και των εργαστηρίων του».

 

Το παρόν να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στο Υπουργείο Παιδείας, στους βουλευτές του Ν. Χανίων και στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.

 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά                                  Για το Δημοτικό Συμβούλιο

                                                                                                                                   

                                                                                      Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μαλανδράκης                              Αθανάσιος Χηνόπουλος