Έργα ΕΣΠΑ

 

Κωδικός ΟΠΣ Τίτλος ΕΠ Τίτλος Πράξης Πληροφορίες
 5000431 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά
 5001426 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά  
 5035323 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση Στο Κτίριο Του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά  
 5035512 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση Στα Κτίρια Του Γυμνασίου Πλατανιά Και Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού Του Δήμου Πλατανιά
 5035046 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ταυρωνίτη
5069533 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας Και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Στο Κτιριο Του Δημοτικου Καταστήματος Αλικιανου
5069464 ΚΡΗΤΗ
2014-2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας Και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Στο Κτήριο Του Γυμνασίου – Λυκείου Βουκολιων
5021601 Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020
Αποκατάσταση Μετοχιού Ησυχακη Στην Τ.Κ. Αλικιανου Του Δήμου Πλατανιά Με Νέες Χρήσεις Πολιτισμού – Εκπαίδευσης – Ψυχαγωγίας
5086421 ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ
Κωδικός ΟΠΣAA Τίτλος ΕΠ Τίτλος Πράξης Πληροφορίες
0006179045 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΤΡΙΚΑΣ – ΜΕΣΟΝΗΣΙ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
0036132072 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑ-ΣΕΜΠΡΩΝΑ  
Κωδικός MIS Τίτλος ΕΠ Τίτλος Πράξης
373934 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
376061 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
457146 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ- ΜΑΛΕΜΕ
350479 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
431006 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ,ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ,ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ
445791 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
445830 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
445799 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
355476 ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΜΕΣΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν.ΧΑΝΙΩΝ