Επιστολή Δημάρχου Πλατανιά προς τον Υπουργό Οικονομίας για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 31-12-2014 και 1-1-2015

Επιστολή Δημάρχου Πλατανιά προς τον Υπουργό Οικονομίας για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στις πληγείσες επιχειρήσεις από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 31-12-2014 και 1-1-2015

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Ι. Δραγασάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης με την οποία ζητάει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εκταμίευσης των αποζημιώσεων των πληγέντων επιχειρήσεων από τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Δήμο Πλατανιά στις 31-12-2014 και 1-1-2015 και οι οποίες προκάλεσαν πολύ μεγάλες καταστροφές στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Μαλανδράκη «οι ζημιές που υπέστησαν οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν αναγνωριστεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/02.02.2016, με την οποία οριοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 2459/1997 και την ΥΑ 207/2011 για τον καθορισμό των διαδικασιών εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου οι πλημμυρόπληκτες περιοχές της ΠΕ Χανίων».

Στην επιστολή επισημαίνεται πως «σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ 207/2011, συστάθηκαν, με απόφαση του Περιφερειάρχη, επιτροπές, προκειμένου να καταγράψουν και να εκτιμήσουν τις ζημίες των πληγέντων από θεομηνίες επιχειρήσεων, κατόπιν προσκομίσεως και των απαραίτητων δικαιολογητικών, ως αυτά αναλυτικά καταγράφονται στα άρθρα 1 και 2 και υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναλυτικώς περιγράφονται».

Παράλληλα σημειώνεται πως «η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν. 2459/1997, ήτοι των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθησαν από τις επιχειρήσεις, έχουν αποσταλεί, ως ο νόμος ορίζει, στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο Δήμαρχος Πλατανιά καλεί τον αρμόδιο Υπουργό όπως μεριμνήσει για την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας εκταμίευσης των αποζημιώσεων των πληγέντων επιχειρήσεων, οι οποίες αναμένουν, εδώ και 3,5 χρόνια, την καταβολή αυτών, παρότι – οι πληγείσες επιχειρήσεις – έχουν ήδη εξοφλήσει τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος βοήθειας.