Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στις ΔΕ Μουσούρων και Πλατανιά

Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στις ΔΕ Μουσούρων και Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. 247816/23-08-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ότι θα ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου στα τμήματα:

Αλικιανός-Κουφός-Μανολιόπουλο-Γεράνι

Αλικιανός-Βατόλακκος-Σκονίζο

Πλατανιάς-Πατελάρι-Κουφός

Παρακαλούνται οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι διαρκώς να επιμελούνται τις ιδιοκτησίες τους, να μην διαταράσσεται η ασφάλεια των συγκοινωνιών στους δρόμους και τις πλατείες, να προχωρήσουν άμεσα στην κοπή των κλαδιών που βρίσκονται εντός του καταστρώματος, την απομάκρυνση των περιφράξεων, των ελαιόδικτων και των αρδευτικών δικτύων, που βρίσκονται εντός της τάφρου του οδικού δικτύου, διαφορετικά η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως αρμόδια για την συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου υπηρεσία, θα προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνσή τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, χωρίς άλλη ειδοποίηση.