Επαναπροκήρυξη της ΣΟΧ 1/2018 μίας (1) θέση ΠΕ Νηπιαγωγού 11/μηνης απασχόλησης.

Επαναπροκήρυξη της ΣΟΧ 1/2018 μίας (1) θέση ΠΕ Νηπιαγωγού 11/μηνης απασχόλησης.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους  ότι η θέση ΠΕ Νηπιαγωγού 11/μηνης απασχόλησης για τη δομή του Παιδικού Σταθμού  Βουκολιών του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά, η οποία προκηρύχτηκε με την ανακοίνωση 115/7-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΑΩΗΟΚ64-Ν62) και δημοσιεύτηκε  στην εφημερίδα  «Χανιώτικα Νέα»  την 8-5-2018 & την 9-5-2018 , θα επαναπροκηρυχθεί λόγω σφάλματος στη σύνταξη της.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ