Επαναπροκήρυξη εισαγωγής Υπ.καταρτιζόμενων Σχολής ΑμεΑ Αθηνών έτους 2022-23

 

Επαναπροκήρυξη εισαγωγής Υπ.καταρτιζόμενων Σχολής ΑμεΑ Αθηνών έτους 2022-23. Μόνο για οργανικές παθήσεις & κώφωση, όχι ψυχικές παθήσεις

Συνημμένα τα σχετικά έγγραφα

Αρχεία