Επαναλειτουργία ΚΕΠ Βουκολιών και Αλικιανού

Επαναλειτουργία ΚΕΠ Βουκολιών και Αλικιανού

Σας γνωρίζουμε ότι  , τα αποκεντρωμένα γραφεία ΚΕΠ  Βουκολιών (0992) &  Αλικιανού  (1027) , Του Δήμου Πλατανιά , τα οποία  είχαν ιδρυθεί από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους  Πλατανιά , Βουκολιών και Μουσούρων  και για τα οποία είχε διακοπεί η λειτουργία τους λόγω  έλλειψης προσωπικού , επαναλειτουργούν .

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία ΚΕΠ για τις υποθέσεις τους και συγκεκριμένα στην Κα Χατζηδάκη Αικατερίνη για το αποκεντρωμένο γραφείο ΚΕΠ  Βουκολιών (0992) και στην Κα Κριαρά Σοφία για το  αποκεντρωμένο γραφείο ΚΕΠ  Αλικιανού  (1027).