Ενεργειακή Αναβάθμιση Στο Κτίριο Του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά

Ενεργειακή Αναβάθμιση Στο Κτίριο Του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «Κρήτη»

Άξονας Προτεραιότητας :

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

«Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια»

Ειδικός Στόχος:

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 288.060,00€

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 288.060,00€

Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ:  5035323

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά με δράσεις/παρεμβάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής μονάδας με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος CO2.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποτελούνται από:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
  • Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BΕMS
  • Τοποθέτηση Θερμομόνωσης Δώματος
  • Τοποθέτηση μεμβρανών ηλιοπροστασίας στο άνοιγμα της οροφής

Επίσης στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν Yπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και ενεργειακές επιθεωρήσεις για το κτίριο του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά.

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: ……../ ………./  ………. € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος:  …………..

Αρχεία