ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «Κρήτη»

Άξονας Προτεραιότητας :

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

«Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια»

Ειδικός Στόχος:

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 462.500,00€

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 462.500,00€

Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ:  5035512

 

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια των εξής σχολείων:

  • Γυμνάσιο Πλατανιά
  • Γυμνάσιο Λύκειο Αλικιανού

του Δήμου Πλατανιά με δράσεις/παρεμβάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των κτιρίων με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος CO2.

Το κτίριο του Γυμνασίου Πλατανιά βρίσκεται επί της παλαιάς εθνικής οδού Κισσάμου – Χανίων στο Νομό Χανίων στην Κρήτη. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1986 και είναι διώροφο (ισόγειο και Α΄ όροφος).

Το κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού, με έτος κατασκευής, 1982, βρίσκεται στην επαρχιακή οδό Χανίων- Σούγιας στο Νομό Χανίων στην Κρήτη. Αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και τμήμα υπόγειου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες είναι ίδιες και για τα δύο σχολεία αποτελούνται από:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
  • Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας.
  • Αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED.
  • Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης BΕMS

Και επιπλέον Θερμομόνωση Δώματος στο Γυμνάσιο Πλατανιά

Επίσης στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν Yπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα και ενεργειακές επιθεωρήσεις για τα κτίρια του Γυμνασίου Πλατανιά και Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά.

 

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: ……../ ………./  ………. € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος:  …………..

Αρχεία