Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ταυρωνίτη

Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ταυρωνίτη

«Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ταυρωνίτη»

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  «Κρήτη»

Άξονας Προτεραιότητας :

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

«Δράση 4.c.1: Εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια»

Ειδικός Στόχος:

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Διαθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 452.340,00€

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 452.340,00€

Ημερομηνία ένταξης: 15/07/2019

Κωδικός ΟΠΣ:  5035046

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά αρχικά την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης και διπλό υαλοπίνακα, καθώς και την εγκατάσταση συστημάτων σκίασης ανοιγμάτων. Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρος – νερού, η αντικατάσταση των υφιστάμενων θερμαντικών σωμάτων με fan coils, η εγκατάσταση δοχείου αδρανείας διπλής ενέργειας, αλλά και όλα τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα που θα συνεισφέρουν στην ορθή λειτουργία του συνολικότερου συστήματος. Όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα του αγωνιστικού χώρου αντικαθιστώνται με φωτιστικά και λαμπτήρες τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Συμπληρωματικά, θα προμηθευτούν τα εξής είδη:

  • φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 49 kWp, για σύνδεση με net metering
  • αντιστροφείς ισχύος (inverters) του φωτοβολταϊκού συστήματος
  • βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ
  • σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS).

Μετά την αποπεράτωση της πράξης, το κτίριο αναβαθμίζεται ενεργειακά και παράγει το σύνολο των ηλεκτρικών φορτίων που χρειάζεται σε ετήσια βάση, με αξιοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος και net metering.

Σύμβαση/Διάρκεια/Ποσό: ……../ ………./  ………. € (με Φ.Π.Α.)

Ανάδοχος:  …………..

Αρχεία