Εκτέλεση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Στην Κεντρική Δημοτική Οδό Κολυμβαρίου, Του Δήμου Πλατανιά

Εκτέλεση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Στην Κεντρική Δημοτική Οδό Κολυμβαρίου, Του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην κεντρική Δημοτική οδό Κολυμβαρίου.
Όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των έργων, παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί, όπως είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί μέχρι την ολοκλήρωση τους.