Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών

Εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών