Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠ∆∆ ∆ήμου Πλατανιά και ορισμός επιτροπής επεξεργασίας των αιτήσεων για τη σχολική περίοδο 2018-2019

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι αιτήσεις εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ , ξεκινούν από σήμερα 15-5-2018 και θα διαρκέσουν μέχρι 31-5-2018.
Τα έντυπα και λοιπές πληροφορίες θα δίδονται απο τους σταθμούς στις Βουκολιές & στο Σκινέ και απο το γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά , στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι.
Εφιστούμε την προσοχή στους ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει άμεσα , να τακτοποιήσουν την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης και να λάβουν επίσης και το σχετικό πιστοποιητικό υγείας του παιδιάτρου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα :
1. Παιδικός Σταθμός Σκινέ 2821078044
2. Παιδικός Σταθμός Βουκολιών 2824031796
3. Δημοτικό κατάστημα Γεράνι 2821340026 Γιακουμάκη Βαρβάρα

Αρχεία