Διάρθρωση Υπηρεσίων Δήμου (ΟΕΥ)

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3201/τχ Β’/28-11-2014 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 3077/τχ Β’/06-09-2017 περιλαμβάνει τις κάτωθι οργανικές μονάδες: