Δήλωση ζημιών (ΚΟΕ/ΠΣΕΑ) για την Τ.Κ.Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά

Δήλωση ζημιών (ΚΟΕ/ΠΣΕΑ) για την Τ.Κ.Κακοπέτρου Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί τους δημότες του, οι οποίοι είχαν ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο-αποθηκευμένα προϊόντα και πάγιο κεφάλαιο (Γεωργικές Εγκαταστάσεις) λόγω πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ στις 23 και 24/07/2018 να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών για να υποβάλουν Δήλωση Ζημιάς (ΚΟΕ/ΠΣΕΑ) μέχρι της 04/08/2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΦΜ

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι δηλώσεις ζημιάς σε ζωικό κεφάλαιο υποβάλλονται μόνο έως την Παρασκευή 27 Ιουλίου, με το ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ.

Πληροφορίες δίνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Βουκολιών στο τηλέφωνο 28243-40012.

Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΙΑ ΕΛΓΑ