Διενέργεια Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πλατανιά

Διενέργεια Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πλατανιά

Γίνεται γνωστό ότι στις 9/01/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30, στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά στο Γεράνι, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πλατανιά», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) ως ισχύουν σήμερα.

Η διαδικασία θα γίνει τηρούμενων των μέτρων αποφυγής διασποράς του ιού COVID 19, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στη συνεδρίαση είναι η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ ή αρνητικού rapid test και ασφαλώς η τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων.