Διαβούλευση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πλατανιά

Διαβούλευση νέου κανονισμού καθαριότητας Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ολοκληρώνει τη διαβούλευση για το νέο Κανονισμό Καθαριότητας, πριν από την εισαγωγή του για έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Κανονισμός περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο όπως αποτυπώνεται στον πρότυπο κανονισμό (ΦΕΚ 5888/τ.Β΄/15-12-2021), λαμβάνει υπ΄ όψη τις πρόσφατες διατάξεις περί αποβλήτων και συμμορφώνεται με τα προβλεπόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 2020-2030 και στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΦΕΚ 83/τ.A΄/03-05-2022).

Το Σχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Πλατανιά έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους έως Τετάρτη 3 Μαϊου:

https://hello.crowdapps.net/participation-platanias/challenges/?c=24