Διάκριση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α», στα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Διάκριση του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α», στα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Ο Δήμος Πλατανιά και η ΔΕΥΑΒΑ, υπέβαλαν πρόταση συμμετοχής στα βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, για την υλοποίηση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΑ ΦΑΣΗ Α» και πέτυχαν να διακριθούν στην πρώτη δεκάδα, στην κατηγορία «Government Improvement», για πρακτικές που βελτιώνουν τόσο τη λειτουργία, όσο την ενημέρωση και την επικοινωνία των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες.
Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο από το “The Innovation in Politics Institute”. Συγκεκριμένα, το έργο μας επιλέχθηκε από μια Επιτροπή αποτελούμενη από 1.086 Ευρωπαίους πολίτες ως εξαιρετικό παράδειγμα πολιτικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Από τις 334 υποβολές, από 26 διαφορετικές χώρες σε όλη την Ευρώπη, κατατάσσεται μεταξύ των δέκα καλύτερων στην κατηγορία του, αποτελώντας παράδειγμα καλής πρακτικής και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής του Πλατανιά.
Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑΒΑ, στον οικισμό του
Πλατανιά. Για την υλοποίηση του έργου, εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση ύψους 540.000,00 ευρώ μέσω του Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants, περίοδος 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη,
ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η πρόταση συντάχθηκε και υποβλήθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Πλατανιά, από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΒΑ. Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Γιάννης, τόνισε ότι στον Δήμο Πλατανιά αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα τηλεμετρίας, ενεργειακής αναβάθμισης-παρακολούθησης και εκσυγχρονισμού του Η/Μ εξοπλισμού του δικτύου ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 6.542.192,00 ευρώ προ ΦΠΑ. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της ΔΕΥΑΒΑ θα επιφέρουν σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του νερού, στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και ενέργειας, ενώ παράλληλα θα ολοκληρωθεί και το σύστημα τηλεελέγχου και εποπτείας του υδροδοτικού συστήματος σε όλη την έκταση του Δήμου. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις που ενισχύουν τις υποδομές και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες εκσυγχρονίζοντας την λειτουργία της ΔΕΥΑΒΑ. Τέλος, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί εφαλτήριο για τις επόμενες δράσεις, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων του Δήμου, ενώ στη νέα περίοδο η προσπάθεια θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση για την κατάκτηση υψηλότερων στόχων. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ κ. Μαυρογένης Ευτύχης μέσω της υλοποίησης των έργων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών προχωράει ο εκσυγχρονισμός του συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου της ύδρευσης, με στόχο την μείωση των απωλειών νερού και τη ορθή και έξυπνη διαχείριση του πόρου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται επίσης από την υπηρεσία μεγάλα έργα που περιλαμβάνουν τόσο την αντικατάσταση όσο και τον εκσυγχρονισμό παλαιωμένων δικτύων, δεξαμενών και αντλιοστασίων αλλά και έργα για την παρακολούθηση και το χειρισμό της λειτουργίας των γεωτρήσεων, δεξαμενών, αντλιοστασίων και την καταγραφή των καταναλώσεων νερού. Έτσι, η ΔΕΥΑΒΑ επιτυγχάνει μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ίδιους πόρους να υλοποιεί έργα με τα οποία επιλύονται βασικά και χρόνια προβλήματα σε όλη την έκταση του Δήμου. Τέλος, ο κ. Μαυρογένης υπογράμμισε ότι η διάκριση αυτή αποτελεί επιβράβευση της
σκληρής δουλειάς και της καλής συνεργασίας των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΒΑ και του Δήμου Πλατανιά.