Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Εγκατάστασης 175 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED οδοφωτισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της η προμήθεια και εγκατάσταση εκατόν εβδομήντα πέντε (175) φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED καθώς και ισάριθμων βραχιόνων στήριξης που θα τοποθετηθούν επί υφιστάμενων πυλώνων, στις Τ.Κ. Αλικιανού, Βατόλακκου, Κολυμβαρίου και Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Από τα παραπάνω τα ενενήντα ένα φωτιστικά σώματα είναι ισχύος ≤ 58W (στο εξής «Τύπος Ι») ενώ τα ογδόντα τέσσερα (84) είναι ισχύος ≤ 85W (στο εξής «Τύπος ΙΙ»), αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα συμβατικά φωτιστικά με τεχνολογία λαμπτήρων SlHg και Na, τα οποία θεωρούνται ελλιπείς. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 92.999,60€ συμπ. ΦΠΑ 24% (προϋπ. χωρίς ΦΠΑ: 74.999,68 € , ΦΠΑ : 17.999,92€).

Αρχεία