ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού.

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,  την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού στα τηλ. 2821077212 και 2821077166 και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής τηλ. 2821340020, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr.

 

Γεράνι, 07-04-2023.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δαράκης Ιωάννης