Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων – Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης

Μίσθωσης Μηχανημάτων για καθαρισμό Περιαστικών Δασών – Αντιπυρικών & Δασικών Δρόμων –

Αντιπυρικών Ζωνών Δ. Πλατανιά 2018 προϋπολογισμού 135.104,20€ με Φ.Π.Α.

Αρχεία