Διακήρυξη Δημοπρασίας Παραχώρησής Του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας Έναντι Ανταλλάγματος Για Το Ετος 2021

Διακήρυξη Δημοπρασίας Παραχώρησής Του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας Έναντι Ανταλλάγματος Για Το Ετος 2021

Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους  έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2021

Αρχεία