Διαχείριση Δημοτικών Βοσκοτόπων στο Δήμο Πλατανιά

Διαχείριση Δημοτικών Βοσκοτόπων στο Δήμο Πλατανιά

Με αφορμή τα ανυπέρβλητα προβλήματα που ταλανίζουν τους κτηνοτρόφους του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα αυτούς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας, οι οποίοι, υπό τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, κινδυνεύουν να απενταχθούν από αυτό λόγω εξάντλησης των δημοτικών βοσκοτόπων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά κατά την Τακτική Συνεδρίασή του στις 14/05/2018, με ομοφωνία των παρόντων μελών του, προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο αιτείται τα εξής:

 

  • Την επικαιροποίηση της με αριθμ. 1/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα που αφορούν τους δημοτικούς βοσκότοπους, την διαχείριση αυτών καθώς και τα προβλήματα που ανέκυψαν στην καταβολή των επιδοτήσεων στους παραγωγούς του αγροτικού & κτηνοτροφικού τομέα», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  • Την επαναφορά του παλαιού καθεστώτος διαχείρισης των δημοτικών βοσκοτόπων προκειμένου ο Δήμος Πλατανιά, ως κάτοχος χιλιάδων στρεμμάτων δημοτικών βοσκοτόπων, να έχει την δυνατότητα, με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού του Συμβουλίου, να παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης τους, δίδοντας προτεραιότητα στους δημότες του Δήμου Πλατανιά και ιδιαίτερα στους βιοκτηνοτρόφους που εξαιτίας του ανάγλυφου του Δήμου (ο Δήμος Πλατανιά διαθέτει βοσκότοπους και στα πεδινά τμήματά του αλλά και στον ορεινό όγκο) ίσως να είναι οι μοναδικοί πραγματικοί βιοκτηνοτρόφοι στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά απαιτεί την ένταξη όλων των αιτούντων στη βιολογική κτηνοτροφία, ακόμα και εάν αυτό απαιτεί μεταφορά κονδυλίων από άλλες περιοχές. Προτεραιότητα πρέπει δε να δοθεί στους δημότες του Δήμου Πλατανιά και στη συνέχεια, σε περίπτωση πλεονάσματος βοσκήσιμων γαιών, να παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης τους και στους ετεροδημότες κτηνοτρόφους.
  • Να ενταχθούν στα προγράμματα της βιολογικής κτηνοτροφίας όλοι οι κτηνοτρόφοι δημότες του Δήμου Πλατανιά που έχουν κάνει αίτημα υπαγωγής τους σε αυτά.

 

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους Βουλευτές του Νομού Χανίων, τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, τον Αντιπεριφερειάρχη αγροτικού τομέα, τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και στα συλλογικά όργανα των κτηνοτρόφων.

 

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος

 

                                                                                           Εμμανουήλ Σολιδάκης