Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά

Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά υπενθυμίζει  στους δημότες του και τις επιχειρήσεις στα όρια του,  για την καλύτερη  συνεργασία με τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου , ορισμένα βασικά στοιχειά σχετικά με την διαχείριση των απορριμάτων και αποβλήτων  τους ,ως εξής:

  • Απορρίμματα Σύμμεικτα -Πράσινος Κάδος .

Εναπόθεση μόνο μέσα και όχι δίπλα στον κάδο

Εναπόθεση σε δεμένες σακούλες, μόνο

Αφαίρεση  τυχόν υγρών πριν την τοποθέτηση τους στον κάδο

  • Απορρίμματα Ανακυκλώσιμα-Μπλε Κάδος

  Τοποθετούμε μόνο  Χαρτί, Αλουμίνιο,πλαστικά,λευκοσίδηρο  και υλικά συσκευασίας .

Πριν την τοποθέτηση τα συμπιέζουμε όσο είναι δυνατόν

  • Απορρίμματα Γυάλινα – Μόνο σε κίτρινο Κάδο (καμπάνα)

Εναποτίθενται οι φιάλες μόνο η άλλα γυάλινα αντικείμενα, όχι εντός σακούλας ή άλλου υλικού.

  • Απορρίμματα Ογκώδη- ΟΧΙ Κάδος

Τα ογκώδη αντικείμενα όπως  τραπέζια ,κρεβάτια ,έπιπλα, ηλ συσκευές  κλπ δεν απορρίπτονται ποτέ σε δημόσιο χώρο. Γίνεται η αποκομιδή τους ΜΟΝΟ μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πλατάνια. ( τηλ. 28213 40045/6)

  • Πράσινα Απορρίμματα (Κλαδιά ,φυτά κλπ)

Τα πράσινα απορρίμματα μπορούν να υποδεχθούν ΜΟΝΟ  μετά από συνεννόηση με το τμήμα καθαριότητας του Δήμου σε κατάλληλα διαμορφωμένο δημοτικό χώρο στην Τ.Κ.Πατελαρίου. Η μεταφορά στον συγκεκριμένο χώρο είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου Δημότη.

  • Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Η απόρριψη τους απαγορεύεται αυστηρά  δεν γίνεται πότε σε δημοτικό χώρο ,  ενώ επίσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο στους παραβάτες και αναγγελία στην ΕΛΑΣ για τις νόμιμες συνέπειες.

             Η συλλογή, μεταφορά   και τελική εναπόθεση τους γίνεται μόνο  από αδειοδοτημένους φορείς και επιχειρήσεις  σε εγκεκριμένους  αδειοδοτημένους χώρους.

Ο Δήμος Πλατάνια προτίθεται να εξαντλήσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από   τον νόμο   σε όποιον διαπιστώσει  ότι προέβη ή πρόκειται να προβεί σε αντίστοιχες απαράδεκτες πράξεις.

Στα πλαίσια αυτά , οι υπηρεσίες καθαριότητας και περιβάλλοντος του Δήμου Πλατάνια , απομάκρυναν τα οικοδομικά απόβλητα (μπάζα) που κάποιος ασυνείδητος  πολίτης δεν δίστασε  να εναποθέσει σε παραλία του Δήμου .

Με την απαράδεκτη αυτή πράξη  μόλυνε το περιβάλλον , έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμπολιτών του ,και υποβάθμισε   αισθητικά και ουσιαστικά το σημείο εναπόθεσης.

Η  προστασία του περιβάλλοντος είναι  δείγμα πολιτισμού, είναι πλέον  αδήριτη ανάγκη   , και  συνευθύνη  όλων απέναντι στην κοινωνία.  Επιπροσθέτως δε είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος που παρέχεται, με ότι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική κοινωνία και  οικονομία.

Στοιχεία  επικοινωνίας Τμήματος Καθαριότητας Δήμου Πλατανιά :

Τηλ :   28213 40045-6 

email:  kathariotita@platanias.gr