Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής Για Την Αποκατάσταση Των Ζημιών Σε Κτίρια, Από Τις Κατολισθήσεις Του Φεβρουαρίου 2019, Σε Περιοχές Του Δήμου Πλατανιά Της Π.Ε Χανίων Της Περιφέρειας Κρήτης

Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής Για Την Αποκατάσταση Των Ζημιών Σε Κτίρια, Από Τις Κατολισθήσεις Του Φεβρουαρίου 2019, Σε Περιοχές Του Δήμου Πλατανιά Της Π.Ε Χανίων Της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι μετά την ανάθεση μελέτης στο ΕΑΓΜΕ, από ιδίους Πόρους του Δήμου, για τον ακριβή προσδιορισμό των περιοχών που επλήγησαν από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/8477/Α325 (ΦΕΚ2674/24-06-2021 τεύχος Β’), με την οποία καθορίζονται οι όροι, χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις του Φεβρουαρίου 2019, σε περιοχές του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
Στο ΦΕΚ έχουν δημοσιευτεί και οι χάρτες με τα πολύγωνα των περιοχών, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ανά οικισμό.

Με την παραπάνω ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, (δωρεάν επιχορήγηση και άτοκο δάνειο), για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από κατολισθήσεις.(υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ για αποκαταστάσεις από τις πλημμύρες του ίδιου έτους)
Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α, προσδιορίζονται επακριβώς οι πληγείσες και επαπειλούμενες περιοχές,που βρίσκονται στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:

Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Τ.Κ Βρυσών

Τ.Κ Ζουνακίου

Τ.Κ Μανολιόπουλου

 

Δ.Ε ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Τ.Κ Βουκολιών (οικισμός Φωτακάδο)

Τ.Κ Κακόπετρου

Τ.Κ Παλαιών Ρουμάτων

 

Δ.Ε ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ

Τ.Κ Καράνου

Τ.Κ Λάκκων

Τ.Κ Μεσκλών

Τ.Κ Ορθουνίου

Τ.Κ Πρασέ

 

ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

Τ.Κ Βουβών

Τ.Κ Ζυμβραγού

Αρμόδια Υπηρεσία για την διαδικασία του έργου της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων, από τις προαναφερόμενες κατολισθήσεις, ορίζεται η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ, τέως Υ.Α.Σ.).

Γα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο της ΔΑΕΦΚ-ΤΑΕΦΚ Χανίων, στην Όαση Βαρυπέτρου- Γολγοθά 2 – κτίριο ΟΑΚ στο ισόγειο- τηλ: 2821029287 .