Προσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις ΟργάνωνΙανουάριος 19, 2024Ιανουάριος 19, 2024

Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Ταχ. Κώδικας: 73014 Πληροφορίες: Ι. Βουρδουμπά Τηλ: 28213 40019 E-mail: bourdoumpa@platanias.gr Γεράνι, 19/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 992   Προς: 1.  Δήμαρχο Πλατανιά 2.  Τακτικά Μέλη Δημοτικού      Συμβουλίου 3.  Προέδρους Δημ. Κοιν. Καράνου & Ορθουνίου     Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΟκτώβριος 18, 2023Οκτώβριος 18, 2023

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πλατανιά

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στο Δημ. Κατάστημα Γερανίου στις 30/10/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΟκτώβριος 19, 2022Οκτώβριος 19, 2022

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της ΔΕΠΙΣ Δήμου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,  στο  Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου,  στις 24/10/2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 5:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση Προέδρου Προγραμματισμός δράσεων σχετικών  με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,  στο...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάιος 3, 2022Μάιος 3, 2022

Πρόσκληση σε μεικτή Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Καλείσθε σε μεικτή «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη» Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στις 4/05/2022, ημέρα Τετάρτη & ώρα 16.00, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/Β/18.02.2022), με φυσική παρουσία για πλήρως εμβολιασμένους (παράγραφος 2 του άρθρου 9) ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΙανουάριος 5, 2022Ιανουάριος 5, 2022

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά, στην έδρα του Δήμου στο Γεράνι Χανίων στις 9/01/2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 σε Ειδική δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΟκτώβριος 21, 2021Οκτώβριος 21, 2021

«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και των Ν. 3852/2010, την Δευτέρα 25 του μηνός Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00, καλείστε να συμμετάσχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΣεπτέμβριος 20, 2021Σεπτέμβριος 20, 2021

«Πρόσκληση για Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά»

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πλατανιά στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010  περί «Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης», παράγραφος 2 & 3 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 παρ. 2 & 3 του Ν.4555/2018...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 17, 2020Δεκέμβριος 18, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ Την Δευτέρα 21/12/2020 & ώρα 18.00 καλείστε σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (με τη χρήση πλατφόρμας ZOOM), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 17, 2020Δεκέμβριος 18, 2020

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Μέσω Τηλεδιάσκεψης

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019, την Δευτέρα 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.30, καλείστε να συμμετάσχετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (με τη χρήση πλατφόρμας...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 4, 2020Δεκέμβριος 4, 2020

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης (Δια Περιφοράς) του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στις 9/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019 και όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της...