Προσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 16, 2020Μάρτιος 16, 2020

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Σας γνωρίζουμε ότι δεδομένης της αναγκαιότητας λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η προγραμματισμένη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά την Τρίτη 17/03/2020 και ώρα 15.00, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται στη με αριθμ. 194/2020 Απόφαση Δημάρχου Πλατανιά (ΑΔΑ: 6ΥΤΔΩΞ5-6Α7) & στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 13, 2020Μάρτιος 13, 2020

Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 13, 2020Μάρτιος 23, 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς

Σας ενημερώνουμε για την σύγκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα δια περιφοράς στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,  74 του Ν. 4555/18 &...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΦεβρουάριος 21, 2020Φεβρουάριος 21, 2020

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

  Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 25/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΙανουάριος 27, 2020Ιανουάριος 27, 2020

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΙανουάριος 24, 2020Ιανουάριος 24, 2020

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 30, 2019Δεκέμβριος 30, 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημόσιας Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στην Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 8/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 16, 2019Δεκέμβριος 16, 2019

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 12, 2019Δεκέμβριος 12, 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και της...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΔεκέμβριος 12, 2019Δεκέμβριος 12, 2019

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 17/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) και του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...