Προσκλήσεις Οργάνων

Προσκλήσεις ΟργάνωνΑπρίλιος 22, 2024Απρίλιος 22, 2024

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΑπρίλιος 15, 2024Απρίλιος 15, 2024

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας, την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023. Επισημαίνεται ότι...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΑπρίλιος 5, 2024Απρίλιος 11, 2024

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 10η του μηνός Απριλίου έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 15, 2024Μάρτιος 15, 2024

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 21/03/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τις διατάξεις του...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 15, 2024Μάρτιος 15, 2024

«Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 15, 2024Μάρτιος 15, 2024

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πλατανιά για την εκλογή στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του οργάνου.

Κατόπιν της κένωσης της θέσης του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείστε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την Πέμπτη 21/03/2024 και ώρα 16.00, σε Ειδική Συνεδρίαση του οργάνου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά» η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΜάρτιος 15, 2024Μάρτιος 19, 2024

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής.

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Μαρτίου έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. Θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Εισήγηση της Δημοτικής...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΦεβρουάριος 16, 2024Φεβρουάριος 16, 2024

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Ταχ. Κώδικας: 73014 Πληροφορίες: Ι. Βουρδουμπά Τηλ: 28213 40019 E-mail: bourdoumpa@platanias.gr   Γεράνι, 16/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2526   Προς: 1.  Δήμαρχο Πλατανιά 2.  Τακτικά Μέλη Δημοτικού      Συμβουλίου 3.  Πρόεδροι ΔΚ Κολυμβαρίου & Βουκολιών     Θέμα: «Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΦεβρουάριος 12, 2024Φεβρουάριος 12, 2024

«Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό Συμβούλιο) Ταχ. Δ/νση: Γεράνι Ταχ. Κώδικας: 73014 Πληροφορίες: Ι. Βουρδουμπά Τηλ: 28213 40019 E-mail: bourdoumpa@platanias.gr   Γεράνι, 12/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 2156   Προς: 1.  Δήμαρχο Πλατανιά 2.  Τακτικά Μέλη Δημοτικού      Συμβουλίου 3.  Προέδρους ΔΚ Δήμου Πλατανιά     «Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας...

Προσκλήσεις ΟργάνωνΙανουάριος 25, 2024Ιανουάριος 25, 2024

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας την 29η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11...