Προσλήψεις

UncategorizedΣεπτέμβριος 20, 2022Σεπτέμβριος 20, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Πλήρωση μίας (1) θέσης , ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’ αριθμόν 34/2022 (ΑΔΑ: 63ΚΣΟΚ64-80Ψ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. 4. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ οικ. έτους 2022. 5. Την επιτακτική...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 20, 2022Σεπτέμβριος 20, 2022

Ανακοινωση προσληψης μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο κολυμβαριου και μιας (1) θεσης εθελοντη σχολικου τροχονομου στο δημοτικο σχολειο αλικιανου Για το διδακτικο ετος 2022-2023

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά, κατόπιν της υπ’αριθμ. 17/2022 (ΑΔΑ: 94Β6ΟΚ8Ψ-ΛΜ0) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 1, 65, 67,69, και 103 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010/τ.Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 8, 2022Σεπτέμβριος 8, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωση δύο (2) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών για τον Παιδικό Σταθμό Βουκολιών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά   Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 27/2022  (ΑΔΑ: ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΝΠΔΔ  Δήμου Πλατανιά. Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.   Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2022. 5. Την επιτακτική ανάγκη απρόσκοπτής...

ΠροσλήψειςΣεπτέμβριος 6, 2022Σεπτέμβριος 7, 2022

Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Πινάκων Πρόσληψης Εποχικού Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 2/2022

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 06-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 357/2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2022 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Αρχοντάκης Χρήστος            ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιακουμάκη...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 5, 2022Αύγουστος 5, 2022

Πρακτικό Επιτροπής για την Κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Πρόσληψης Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 05-08-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 335/2022  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.9232/20-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη            ...

ΠροσλήψειςΑύγουστος 2, 2022Αύγουστος 2, 2022

Πρακτικο Επιτροπης Για Την Καταρτιση Των Προσωρινων Πινακων Προσληψης Προσωπικου Με Σχεση Εργασιας Ιδιωτικου Δικαιου Ορισμενου Χρονου Σε Υπηρεσιες Καθαρισμου Σχολικων Μοναδων

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02-08-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 335/2022  απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της με αρ.πρωτ.9232/20-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Μαραγκουδάκη-Πλοκαμάκη Χρυσάνθη            ...

ΠροσλήψειςΙούλιος 27, 2022Ιούλιος 27, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ     Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως...

ΠροσλήψειςΙούλιος 20, 2022Ιούλιος 20, 2022

Ανακοίνωσης πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων                                   Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύουν Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114),...

ΠροσλήψειςΜάιος 19, 2022Μάιος 19, 2022

Προσκληση Για Πρακτικη Ασκηση Υποψηφιου Δικηγορου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και  της   Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τον ΟΕΥ του Δήμου Πλατανιά όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 16357/24-11-2014 Απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3201 Β΄/28-11-2014)   με την αριθ.11070/24-8-2017 της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Κρήτης(ΦΕΚ...

ΠροσλήψειςΜάιος 9, 2022Μάιος 9, 2022

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2022

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 09-05-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 121/2022 απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2022 προκήρυξης του Δήμου Πλατανιά.   Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: Καλαϊτζάκης Γεώργιος           ΠΡΟΕΔΡΟΣ...