Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 8, 2021Μάρτιος 8, 2021

Προμηθεια Και Εγκατασταση Εξοπλισμου Υπαιθριου Χωρου Αθλητικων Δραστηριοτητων Και Παιδικης Χαρας Στην Τ.Κ. Καμισιανων Δημου Πλατανια

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 του CLLD-LEADER του ΟΑΚ ΑΕ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 25, 2021Φεβρουάριος 25, 2021

Ανοικτή Διαδικασία Για Την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Του Έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 131.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). Το έργο συντίθεται από την...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 9, 2021Φεβρουάριος 9, 2021

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Πριν Τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Και Επιλογής Μελών Επιτροπής Για Το Έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά», Εκτιμώμενης Αξίας 131.000,00€ Με Φπα

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2020Ιανουάριος 5, 2021

Περιληψη Διακηρυξης Δημοπρασιας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 του CLLD-LEADER του ΟΑΚ ΑΕ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.   Περιληψη Διακηρυξης Δημοπρασιας της πράξης: «ΑνΑδειξη και αξιοποΙηση ιστορικου μονοπατιου ΤηΣ Τ.κ. Πρασε»   Ο Δήμαρχος  Πλατανιά...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2020Δεκέμβριος 30, 2020

Ανοικτός Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια «Εξοπλισμού Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Δ. Πλατανιά»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη Προμήθεια «Εξοπλισμού Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Δ. Πλατανιά» Προϋπολογισμός 564.500,00€, ΦΠΑ 24% 135.480,00 Συνολικός Προϋπολογισμός:699.980,00€ Πηγή χρηματοδότης Η ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης φυσικών καταστροφών Δήμου Πλατανιά» αποτελεί τo Υποέργo 1 της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», η οποία εντάχθηκε στο...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 24, 2020Ιανουάριος 5, 2021

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΘΟΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΡΑΣΕ»

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 του CLLD-LEADER του ΟΑΚ ΑΕ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: « ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΤΡΙΝΗΣ ΘΟΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΡΑΣΕ»     Ο...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 18, 2020Δεκέμβριος 18, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ», εκτιμώμενης αξίας 95.000,00€ με ΦΠΑ

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 11, 2020Δεκέμβριος 11, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Πριν Τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Και Επιλογής Μελών Επιτροπής Για Το Έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ Και Αξιοποίηση Πέτρινης Θολωτής Γέφυρας Στην Τ.Κ. Πρασε», Εκτιμώμενης Αξίας 57.000,00€ Με Φπα

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 4, 2020Δεκέμβριος 4, 2020

Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ορκωτών Λογιστών

Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία τακτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των οικονομικών καταστάσεων της ΔΕΥΑΒΑ Βορείου Άξονα Χανίων για τις χρήσεις 2020 και 2021