Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΜάιος 27, 2021Μάιος 27, 2021

Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ Α.Π.4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  Παροχή υπηρεσιών για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πλατανιά   Ο Δήμος Πλατανιά διακηρύττει ότι την 7η  του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των...

ΔιακηρύξειςΜάιος 27, 2021Μάιος 27, 2021

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» (CPV: 39830000-9). Συγκεκριμένα, η προμήθεια θα γίνει με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Πλατανιά και αφορά την κάλυψη των...

ΔιακηρύξειςΜάιος 21, 2021Μάιος 21, 2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για Την Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, Έτους 2021

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32,παρ2.γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά, έτους 2021 για 17 ναυαγοσωστικά βάθρα, από τις 1/6/2021 και για διάστημα έως και τριών μηνών (92 ημέρες)...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 31, 2021Μάρτιος 31, 2021

Προκύρηξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Με Σφραγισμένες Προσφορές Για Την Εκμίσθωση Του Κυλικείου Του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ταχ. δ/νση: Γεράνι Τ.Κ. 73014 Τηλ 2821340020 e-mail: sedplatania@yahoo.gr Πληροφορίες: κ. Κατάκης Λεωνίδας Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού. Από τη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 30, 2021Μάρτιος 30, 2021

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Με Σφραγισμένες Προσφορές Για Την Ανάδειξη Αναδόχων Εκτέλεσης Της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων και δεδομένης της υποχρέωσης τήρησης παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 24, 2021Μάρτιος 24, 2021

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού», προϋπολογισμού 818.000,00€.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ), ορίστηκε  νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού»  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  94208 η ...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 23, 2021Μάρτιος 23, 2021

Ανακοινωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ), ορίστηκε  νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ»  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  95320 η  31/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 23, 2021Μάρτιος 23, 2021

Ανακοίνωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93770 η 30/3/2021, ημέρα Τρίτη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 18, 2021Μάρτιος 19, 2021

Περίληψη Διακήρυξης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 64.999,99 €  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 36/2021  μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη...