Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις -Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 214.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 14/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ)....

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πάρκων, πλατειών Δ.Πλατανιά (πλην ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ)», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 15/2021 μελέτη της...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου», εκτιμώμενης αξίας 139.999,99€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 13/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 23, 2021Δεκέμβριος 23, 2021

Περιληψη Διακηρυξης

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου», εκτιμώμενης αξίας 139.999,99€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 13/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 22, 2021Δεκέμβριος 22, 2021

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στις 20/12/2021, με την 395 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πλατανιά , Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς των προσφορών για τον διαγωνισμού του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, Υποέργο...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 3, 2021Δεκέμβριος 3, 2021

Περιληψη Διακηρυξης

  Αρ. Διακήρυξης: 6/2021                                                                      Ημερομηνία: 03-12-2021                                                                                                            Αρ. Πρωτ.. : 16947                                     Περιληψη Διακηρυξης Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, Υποέργο 1: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 1, 2021Δεκέμβριος 1, 2021

Ανακοινωση

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη αποκατάσταση της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, με την 278 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πλατανιά , ορίστηκε νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς των Βρυσών και της...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 1, 2021Δεκέμβριος 1, 2021

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη αποκατάσταση της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, με την 277 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πλατανιά , ορίστηκε νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών – αποσφράγισης των προσφορών για τον διαγωνισμού του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς των Βρυσών και της...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 18, 2021Νοέμβριος 18, 2021

Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση (άρθρ.118 N. 4412/2016) υπηρεσίας «Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Πλατανιά» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.525,20€ σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 και 1.915,80€ σε βάρος του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 (συνολικά 3.441,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) (ΚΑ 15.6117.015) και παρακαλούμε για την...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 15, 2021Νοέμβριος 15, 2021

Περιληψη Διακηρυξης

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς των Βρυσών και της Σπηλιάς Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου Σπηλιάς Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 300.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016...