Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΜάιος 15, 2023Μάιος 15, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 122 ημέρες (1/6/23 έως και 30/9/23) και 18 ναυαγοσωστικά βάθρα,προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%:  570.000,00€ Δίνεται δικαίωμα προαίρεσης (παράτασης) για ένα έτος (ναυαγοσωστική κάλυψη έτους 2024 για 122 ημέρες (01.06.2024 έως και 30.09.2024) με τους...

ΔιακηρύξειςΜάιος 15, 2023Μάιος 15, 2023

Περιληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 4m3, Προϋπ χωρίς ΦΠΑ: 96.774,19€ ΦΠΑ 24%: 23.225,81€ Σύνολο με ΦΠΑ 24%:120.000,00€ πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ Γεράνι, Χανιά, Μπιράκης Γεώργιος, 2821340011 birakis@platanias.gr, www.platanias.gr,NUTS: GR 434 822. Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,...

ΔιακηρύξειςΜάιος 3, 2023Μάιος 3, 2023

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού.   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,  την 1η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη...

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 7, 2023Απρίλιος 7, 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού)

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού.   Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά στο Γεράνι Χανίων και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά,  την 26η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη...

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 7, 2023Απρίλιος 7, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα»

ΜΕΤΡΟ 04: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 29, 2023Μάρτιος 29, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 1/2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Κολυμβάρι, του Δήμου Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 406.480,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 2/2021 μελέτη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 15, 2023Μάρτιος 15, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη  αναδόχου προμήθειας Κάδων Συλλογής Απορριμμάτων Δήμου Πλατανιά προύπ:69.330,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%,Φ.Π.Α. 24%: 16.639,20€, ήτοι: 85.969,20 € Ι.Π. 2023,

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 7, 2023Απρίλιος 10, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων Προμήθειας    «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 249.952,00 € ΦΠΑ 24%: 59.988,48€ ήτοι: 309.940,48€ με ΦΠΑ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.. Η δαπάνη βαρύνει τη ΣΑΕ 2751  και...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 1, 2023Μάρτιος 1, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου και υγραερίου (LPG) κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων των ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου & Πλατανιάτου Δήμου Πλατανιά & της ΚΕΔΗΠ, δυνάμει της υπ. αρ.: 22/2023 |94Ξ4ΩΞ5-ΖΟΗ απόφασης ΟΕ, για 8 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ή...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 2, 2023Φεβρουάριος 7, 2023

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και συναφούς εξοπλισμού – ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων» (CPV 39830000-9) με προϋπολογισμό δαπάνης χωρίς ΦΠΑ 96.200.64 €, με ΦΠΑ  (6, 13 ή 24%) 115.476,47...