Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΙανουάριος 3, 2023Ιανουάριος 3, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει   ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων  Προμήθειας  Υποέργου 4: Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης του Δήμου Πλατανιά,  της πράξης  του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, Δήμου Πλατανιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»,  του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Προϋπ:59.800,00€  χωρίς ΦΠΑ, Φ.Π.Α. 24% :4.272,00€ Φ.Π.Α. 13% :5.460,00€ ήτοι:  69.532,00€.

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2022Δεκέμβριος 29, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΔΕ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ»

CPV -[45233141-9]-Εργασίες συντήρησης οδών NUTS – EL 434 Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μουσούρων», σύμφωνα με την με αριθμό 15/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 1. ΞΕΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΦΜ: 100058089 / ΑΡ.ΜΕΕΠ:27113), Ταχ. Δ/νση : ΠΑΧΛΑ 122,...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2022Δεκέμβριος 29, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

CPV -[45233120-6]- Έργα οδοποιίας NUTS – EL 434 Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά» , σύμφωνα με την με αριθμό 17/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔΕ (ΑΦΜ: 023955777), Ταχ. Δ/νση : ΛΑΣΘΑΝΟΥΣ 8,...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2022Δεκέμβριος 29, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

CPV -[45000000]-Κατασκευές NUTS – EL 434 Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Συντήρηση-Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.Πλατανιά-Δήμου Πλατανιά» , σύμφωνα με την με αριθμό 13/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 74.334,53€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΦΜ: 035992045 / ΑΡ.ΜΕΕΠ:25596), Ταχ....

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2022Δεκέμβριος 29, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

CPV -[45000000]-Κατασκευές NUTS – EL 434 Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Συντήρηση-Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κολυμπαρίου-Δήμου Πλατανιά» , σύμφωνα με την με αριθμό 14/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 74.346,93€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 1. ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (ΑΦΜ: 099776699 / ΑΡ.ΜΕΕΠ:19637), Ταχ. Δ/νση...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 29, 2022Δεκέμβριος 29, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

CPV -[45000000]-Κατασκευές NUTS – EL 434 Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Συντήρηση-Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε.Μουσούρων-Δήμου Πλατανιά» , σύμφωνα με την με αριθμό 11/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 74.381,97€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: 1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΑΦΜ: 035992045 / ΑΡ.ΜΕΕΠ:25596), Ταχ....

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 27, 2022Δεκέμβριος 27, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

CPV–[45233000-9]-Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς   NUTS – EL 434     Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κολυμβαρίου», σύμφωνα με την  με αριθμό  10/2022  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας  74.400,00€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:   ΞΕΚΑΛΟΣ...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 27, 2022Δεκέμβριος 27, 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ»

CPV –[45233000-9]-Κατασκευαστικά έργα        NUTS – EL 434  Ο   Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Βουκολιών»  , σύμφωνα με την  με αριθμό  16/2022  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας  74.400,00€ με Φ.Π.Α. και προσκαλεί τους κάτωθι οικονομικούς φορείς: ΞΕΚΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΦΜ: 100058089 / ΑΡ.ΜΕΕΠ:27113), Ταχ. Δ/νση : ΠΑΧΛΑ 122, ΡΕΘΥΜΝΟ,...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 19, 2022Δεκέμβριος 19, 2022

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων ΤΠΕ εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» προϋπ: 19.300,00€ χωρίς ΦΠΑ, 24% ΦΠΑ: 4.632,00€ ήτοι:           23.932,00€           Το Έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 16, 2022Δεκέμβριος 17, 2022

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων Προμήθειας Υποέργο:3 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των σχολικών αύλειων χώρων, Δήμου Πλατανιά, της πράξης         του έργου με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, Δήμου Πλατανιά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός...