Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 31, 2021Μάρτιος 31, 2021

Προκύρηξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Με Σφραγισμένες Προσφορές Για Την Εκμίσθωση Του Κυλικείου Του Γυμνασίου – Λυκείου Αλικιανού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ταχ. δ/νση: Γεράνι Τ.Κ. 73014 Τηλ 2821340020 e-mail: sedplatania@yahoo.gr Πληροφορίες: κ. Κατάκης Λεωνίδας Η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Αλικιανού. Από τη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 30, 2021Μάρτιος 30, 2021

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Με Σφραγισμένες Προσφορές Για Την Ανάδειξη Αναδόχων Εκτέλεσης Της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου, βενζίνης αμόλυβδης και υγραερίου (LPG) κίνησης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων και δεδομένης της υποχρέωσης τήρησης παρ. 1 του άρθρ. 4 της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 24, 2021Μάρτιος 24, 2021

Ορισμός νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού», προϋπολογισμού 818.000,00€.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ), ορίστηκε  νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Αλικιανού Δήμου Πλατανιά – Δημιουργία προπονητηρίου κλασικού αθλητισμού»  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  94208 η ...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 23, 2021Μάρτιος 23, 2021

Ανακοινωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ), ορίστηκε  νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΑΣΕ»  με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:  95320 η  31/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 23, 2021Μάρτιος 23, 2021

Ανακοίνωση – νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την λήξη της απεργίας – αποχής των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από την συμμετοχή τους στις διαδικασίες του μητρώου μελών δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93770 η 30/3/2021, ημέρα Τρίτη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 18, 2021Μάρτιος 19, 2021

Περίληψη Διακήρυξης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 64.999,99 €  (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 36/2021  μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη...

ΔιακηρύξειςΜάρτιος 8, 2021Μάρτιος 8, 2021

Προμηθεια Και Εγκατασταση Εξοπλισμου Υπαιθριου Χωρου Αθλητικων Δραστηριοτητων Και Παιδικης Χαρας Στην Τ.Κ. Καμισιανων Δημου Πλατανια

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5 του CLLD-LEADER του ΟΑΚ ΑΕ Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 25, 2021Φεβρουάριος 25, 2021

Ανοικτή Διαδικασία Για Την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Του Έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 131.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). Το έργο συντίθεται από την...

ΔιακηρύξειςΦεβρουάριος 9, 2021Φεβρουάριος 9, 2021

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης Πριν Τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Και Επιλογής Μελών Επιτροπής Για Το Έργο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά, Υποέργο 1: Ανάπτυξη Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών Δήμου Πλατανιά», Εκτιμώμενης Αξίας 131.000,00€ Με Φπα

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016» Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη...