Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 14, 2019Νοέμβριος 15, 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για τη «Δημιουργία Προσβάσιμων, Ολοκληρωμένων, Θαλάσσιων, Τουριστικών Προορισμών Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού: 177.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (13% και 24%). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του συστήματος,...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 4, 2019Νοέμβριος 4, 2019

Προκήρυξη Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου» (2020-2021), για ένα έτος – 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα α. προσαύξησης κατά έως και 15 % του ετήσιου προϋπολογισμού, όταν προκύπτουν ανάγκες λόγω έκτακτων συνθηκών (καιρικών, υπηρεσιακών η άλλων)...

UncategorizedΣεπτέμβριος 30, 2019Σεπτέμβριος 30, 2019

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας: «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας: «τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης των παιδιών των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά και γάλατος για τους εργαζομένους του Δήμου, του Ν.Π.Δ.Δ. της ΚΕΔΗΠ και των Σχολικών Επιτροπών», προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ 71.362,45 € και με Φ.Π.Α. 13% ή 24%:80.646,00€. Αναθέτουσα Αρχή...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 3, 2019Σεπτέμβριος 3, 2019

Προκήρυξη Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή Υπηρεσίας Καθαριότητα (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών Δήμου» (2020-2021), για ένα έτος – 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα α. προσαύξησης κατά έως και 15 % του ετήσιου προϋπολογισμού, όταν προκύπτουν ανάγκες λόγω έκτακτων συνθηκών (καιρικών, υπηρεσιακών η άλλων) ή...

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 23, 2019Αύγουστος 23, 2019

Προκήρυξη Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων και Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δ. Πλατανιά, προϋπ: χωρίς ΦΠΑ: 111.516,13€ με ΦΠΑ:138.280,00€ Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 30, 2019Ιούλιος 31, 2019

Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών Τακτικού Έλεγχου Από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Των Οικονομικών Καταστάσεων Της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων Για Τις Χρήσεις 2018 Και 2019

Σας ενημερώνουμε ότι στη διαδικασία ανάθεσης της υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τα έτη 2018 και 2019: έχει εκ παραδρομής αναγραφεί στην 1η παράγραφο της με αρ. πρωτ. 2718/29-07-2019 Πρόσκλησης ότι «Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τα έτη 2018 και 2019, έως την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 29, 2019Ιούλιος 29, 2019

Μελέτη Παροχής Υπηρεσιών Τακτικού Έλεγχου Από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Των Οικονομικών Καταστάσεων Της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων Για Τις Χρήσεις 2018 Και 2019

Μελετη Παροχης Υπηρεσιων Τακτικου Ελεγχου Απο Ορκωτους Ελεγκτες Λογιστες Των Οικονομικων Καταστασεων Της Δευα Βορειου Αξονα Χανιων Για Τις Χρησεις 2018 Και 2019

ΔιακηρύξειςΜάιος 3, 2019Μάιος 31, 2019

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρίου, Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμός μελέτης 103.000,00 με Φ.Π.Α

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 30, 2019Μάιος 31, 2019

Προκήρυξη Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Μηχανημάτων Έργου, Οχημάτων και Συνοδευτικού Εξοπλισμού Δ. Πλατανιά, προϋπ: χωρίς ΦΠΑ: 349.516,13€ , με ΦΠΑ: 433.400,00€

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 24, 2019Μάιος 31, 2019

Διαμορφώσεις – Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Σε Κοινόχρηστους & Αθλητικούς Χώρους, 2o Υποέργο: «Ανακατασκευή Γηπέδου, Τοποθέτηση Χλοοτάπητα Και Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Σε Τ.Κ Μοδίου Δ.Ε. Πλατανιά»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 2o ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ », εκτιμώμενης αξίας 700.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις...