Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 27, 2018Δεκέμβριος 27, 2018

Έργα αποκατάστασης αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας σε περιοχές των πληγεισών δημοτικών ενοτήτων Βουκολιών και Κολυμβαρίου.

Ο Δήμος Πλατανιά προσκαλεί και κηρύσσει ΤΗΝ EΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 32, ΠΑΡ 2Γ (ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)   ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ” (CPV: 45233223-8 – Έργα επαναδιάστρωσης οδοστρώματος, NUTS: EL434) Εκτιμώμενης αξίας 999,43Ευρώ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24% ), που θα...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 24, 2018Δεκέμβριος 24, 2018

Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας και Εγκατάστασης 175 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED οδοφωτισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της η προμήθεια και εγκατάσταση εκατόν εβδομήντα πέντε (175) φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED καθώς και ισάριθμων βραχιόνων στήριξης που θα τοποθετηθούν επί υφιστάμενων πυλώνων, στις Τ.Κ. Αλικιανού, Βατόλακκου, Κολυμβαρίου και Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Από τα παραπάνω τα ενενήντα...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 24, 2018Δεκέμβριος 24, 2018

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τον Καθαρισμός περιαστικών δασών-αντιπυρικών δρόμων-αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης καθαρισμού περιαστικών δασών-αντιπυρικών δρόμων-αντιπυρικών ζωνών Δ. Πλατανιά, προϋπολογισμού 226.171,04 € με ΦΠΑ, ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 20, 2018Δεκέμβριος 20, 2018

Έργα Υποδομής – Αντιπλημμυρικά Έργα – Αποκαταστάσεις Ζημιών Του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ – ΦΟΥΡΝΕ », εκτιμώμενης αξίας 790.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 17, 2018Δεκέμβριος 17, 2018

Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας – Τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμού 360.575,88€ ευρώ με το Φ.Π.Α. , Φιλοδημος ΙΙ και Ι.Π

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 13, 2018Δεκέμβριος 14, 2018

Συντήρηση επαρχιακής Οδού 14 στο τμήμα Νέμπρος – Πύργος Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση επαρχιακής Οδού 14 στο τμήμα Νέμπρος – Πύργος Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά », εκτιμώμενης αξίας 775.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 7, 2018Δεκέμβριος 7, 2018

Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Π. Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου « Νέο Παιδικό Τμήμα στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου», εκτιμώμενης αξίας 80.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 28/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 29, 2018Νοέμβριος 29, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια οικοδομικών υλικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας οικοδομικών υλικών με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2.139,00 € (Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δέσμευσης πίστωσης ΚΑ 30.6662.031 (701/2018 με ΑΔΑ 7ΜΑ2ΩΞ5-Γ17)) σύμφωνα με την 12698/10-10-2018 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που επισυνάπτεται: Περιεχόμενο Προσφοράς: Στην προσφορά σας πρέπει...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 29, 2018Νοέμβριος 29, 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κολυμβαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κολυμβαρίου Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Κολυμβαρίου με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 14.794,81 (ΚΑ 30.6662.017) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας, όπως αναλύεται παρακάτω. Α) Τεχνική προσφορά που να αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών συνοδευόμενα από...