Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 21, 2022Σεπτέμβριος 21, 2022

Περίληψη Διακήρυξης

 Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Εξοπλισμού  Προώθησης Οικιακής Κομποστοποίησης  και Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά, προϋπ. χωρίς ΦΠΑ: 57.150,00 ΦΠΑ 24%: 13.716,00€, Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 70.866,00. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 3ο: Προώθηση Οικιακής Κομποστοποίησης & Ανάπτυξη Συστήματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Πλατανιά/Προμήθεια κάδων και κλαδοθρυματιστή” με συνολική δημόσια δαπάνη...

ΔιακηρύξειςΣεπτέμβριος 21, 2022Σεπτέμβριος 21, 2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υπηρεσία “Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Πλατανιά”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.»  Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση (άρθρ.118 N. 4412/2016) υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.465,80€ (ΚΑ 15.6117.015) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 385 /19-09-2022 (ΑΔΑ: 6Ο5ΓΩΞ5-2ΥΤ) απόφαση ανάληψης...

ΔιακηρύξειςΜάιος 17, 2022Μάιος 17, 2022

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά προκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Πλατανιά». Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων (τύπου Α) σε αντικατάσταση παλαιοτέρων σε 25 σημεία του Δήμου Πλατανιά (Ανώσκελη, Νέμπρος,...

ΔιακηρύξειςΜάιος 10, 2022Μάιος 10, 2022

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά 2022

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής Κάλυψης  Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Πλατανιά για 122 ημέρες (1/6/22 έως και 30/9/22) και 18 ναυαγοσωστικά βάθρα,προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 24%:  570.000,00€ . Η παρούσα διαγωνιστική  διαδικασία έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166/τ. Α΄/31-08-2020,...

ΔιακηρύξειςΑπρίλιος 19, 2022Απρίλιος 19, 2022

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει  ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας  υγρών καυσίμων κίνησης  (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου και υγραερίου (LPG) κίνησης) για τις ανάγκες των οχημάτων του ίδιου και της ΚΕΔΗΠ, για 8 μήνες αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης ή και μέχρι την κάλυψη του συμβατικού ποσού...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις -Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Πλατανιά», εκτιμώμενης αξίας 214.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 14/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ)....

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πάρκων, πλατειών Δ.Πλατανιά (πλην ΤΚ Πρασσέ και λοιπών δικαιούχων ΑΠΕ)», εκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 15/2021 μελέτη της...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 30, 2021Δεκέμβριος 30, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου», εκτιμώμενης αξίας 139.999,99€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 13/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 23, 2021Δεκέμβριος 23, 2021

Περιληψη Διακηρυξης

Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, πλατειών ΤΚ Γερανίου, Κοντομαρίου», εκτιμώμενης αξίας 139.999,99€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό 13/2021 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 22, 2021Δεκέμβριος 22, 2021

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων των εφαρμογών του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στις 20/12/2021, με την 395 /2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πλατανιά , Δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς των προσφορών για τον διαγωνισμού του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ, Υποέργο...