Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 13, 2023Δεκέμβριος 13, 2023

Πρόσκληση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                         «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ»   CPV–[44112000-8]-Διάφορες οικοδομικές κατασκευές    NUTS – EL 434     Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο  «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ», σύμφωνα με την...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 12, 2023Δεκέμβριος 12, 2023

Πρόσκληση Για Τη Σύναψη Δημοσίας Σύμβασης Του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                         «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»   CPV [ 45000000-7]-Κατασκευαστικές εργασίες   NUTS – EL 434     Ο Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

ΔιακηρύξειςΔεκέμβριος 12, 2023Δεκέμβριος 12, 2023

Πρόσκληση Για Τη Σύναψη Δημοσίας Σύμβασης Του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                       «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ   ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ» CPV [ 45000000-7]-Κατασκευαστικές εργασίες NUTS – EL 434 Ο  Δήμος Πλατανιά,...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 28, 2023Νοέμβριος 28, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 7/2023                                                                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019, Υποέργο 3: «Αποκατάσταση ζημιών των κύριων  Δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 24, 2023Νοέμβριος 24, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                          «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΔΙΑΝΑ Τ.Κ. ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  CPV:[45212314-0]-Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία NUTS – EL 434  Ο   Δήμος Πλατανιά, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 24, 2023Νοέμβριος 24, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας – Αναβάθμιση υποδομών & υπαίθριων χώρων στη θέση “Γήπεδο – Γυρογιάλι” στην Τ.Κ Πλατανιά του Δήμου  Πλατανιά, Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ  “ΓΗΠΕΔΟ – ΓΥΡΟΓΙΑΛΙ’’  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ»,...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 16, 2023Νοέμβριος 16, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ. Διακήρυξης: 5/2023                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019, Υποέργο (4): Αποκατάσταση ζημιών των κύριων Δημοτ. οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών και...

ΔιακηρύξειςΝοέμβριος 6, 2023Νοέμβριος 6, 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος του Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων από φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019,Υποέργο (5): Αποκατάσταση ζημιών των κύριων δημοτικών οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων της  ΔΕ Κολυμβαρίου, Δ.Πλατανιά», εκτιμώμενης...

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 30, 2023Οκτώβριος 30, 2023

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά διακηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΣΑΡΩΣΗ) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής, Προϋπολογισμός : 541.102,78€ , ήτοι 670.967,45€, με 24% Φ.Π.Α. για ένα έτος (2024-2025), με δικαίωμα: α. προσαύξησης  έως και 15%  του ετήσιου ενδεικτικού προϋπολογισμού β....

ΔιακηρύξειςΟκτώβριος 30, 2023Οκτώβριος 30, 2023

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υπηρεσία “Δαπάνες Διαχείρισης Ανεπιτήρητων Παραγωγικών Ζώων Δήμου Πλατανιά”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.» Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση (άρθρ.118 N. 4412/2016) υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Πλατανιά.» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 3.465,80€ (ΚΑ 15.6117.015) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έντυπο. Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 474/26-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΔΡΩΞ5-32Σ) απόφαση ανάληψης...