Διακηρύξεις

ΔιακηρύξειςΑύγουστος 6, 2020Αύγουστος 6, 2020

Ενεργειακη Αναβαθμιση, Εξοικονομηση Ενεργειας Και Αξιοποιηση Ανανεωσιμων Ενεργειας (ΑΠΕ) Στο Κτιριο Του Δημαρχειου Δημου Πλατανια»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος  Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ενεργειακη Αναβαθμιση, Εξοικονομηση Ενεργειας Και Αξιοποιηση Ανανεωσιμων Ενεργειας (Απε) Στο Κτιριο Του Δημαρχειου Δημου Πλατανια», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί...

ΔιακηρύξειςΙούλιος 2, 2020Ιούλιος 2, 2020

Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Βουκολιών, προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

Η πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Βουκολιών, προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 85.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η με αριθμό...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 29, 2020Ιούνιος 29, 2020

Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Δήμου Πλατανιά, 2020

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας  ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών σε 14 ναυαγοσωστικούς πύργους, έτος 2020, με δικαίωμα προαίρεσης της σύμβασης,  έως και 20 επιπλέον ημέρες και για έως και 6 βάθρα  με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης  με , δυνάμει...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 29, 2020Ιούλιος 14, 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός μελέτης 49.999,17€ συμπ.24% ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση:Γεράνι 73014, Χανιά, Τηλ. 28213 41034, fax:2821341035, Ιστότοπος:www.platanias.gr Κωδικός CPV: 44113800-3 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή 10/7/2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 29, 2020Ιούλιος 14, 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός μελέτης 49.999,37€ συμπ.24% ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση:Γεράνι 73014, Χανιά, Τηλ. 28213 41034, fax:2821341035, Ιστότοπος:www.platanias.gr Κωδικός CPV: 44113800-3 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή 10/7/2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 29, 2020Ιούνιος 29, 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά,

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός μελέτης 49.999,40€ συμπ.24% ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση:Γεράνι 73014, Χανιά, Τηλ. 28213 41034, fax:2821341035, Ιστότοπος:www.platanias.gr Κωδικός CPV: 44113800-3 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή 10/7/2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 29, 2020Ιούνιος 29, 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας υλικών οδοστρωσίας ΔΕ Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, προϋπολογισμός μελέτης 49.999,75€ συμπ.24% ΦΠΑ. Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Πλατανιά, Ταχ. Δ/νση:Γεράνι 73014, Χανιά, Τηλ. 28213 41034, fax:2821341035, Ιστότοπος:www.platanias.gr Κωδικός CPV: 44113800-3 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά στον Αλικιανό, την Παρασκευή 10/7/2020, ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 26, 2020Ιούνιος 26, 2020

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Προμήθεια Σχεδιογράφου (plotter) Με Δυνατότητα Σάρωσης

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση προμήθειας «Προμήθεια σχεδιογράφου (plotter) με δυνατότητα σάρωσης» με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 10.974,00€ (ΚΑ 10.7134.001) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την υποβολή σχετικής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς σας.Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ. 358 /22-6-2020 (ΑΔΑ ΩΦ07ΩΞ5-1ΙΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και...

ΔιακηρύξειςΙούνιος 11, 2020Ιούνιος 11, 2020

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την Προμήθεια ειδών προστασίας για την αποφυγή και αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ2. γ: «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης» του Ν.4412/2016 για την Προμήθεια ειδών προστασίας για την αποφυγή και αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και των Νομικών του Προσώπων   Η ανωτέρω προμήθεια θα διεξαχθεί  σύμφωνα με:...

ΔιακηρύξειςΜάιος 25, 2020Μάιος 25, 2020

Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Σκινέ, προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η πρόεδρος του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ  Δήμου Πλατανιά Διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Σκινέ, προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», εκτιμώμενης αξίας 80.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147). (σχετική η...