Ανακοινώσεις

Ιερα Μητροπολις Κισαμου & Σελινου Τσατσαρωνακειο Πολιτιστικο Πολυκεντρο
ΑνακοινώσειςΣεπτέμβριος 7, 2020Σεπτέμβριος 7, 2020

Ιερα Μητροπολις Κισαμου & Σελινου Τσατσαρωνακειο Πολιτιστικο Πολυκεντρο

«Επέλεξε τη δραστηριότητα που σου ταιριάζει…»       “γέμισε τη ζωή σου με μουσική” ΩΔΕΙΟ ΙΜΚΣ   Πλήθος ερευνών έχουν αποδείξει τις θετικές επιδράσεις της Μουσικής στον εγκέφαλο και ευρύτερα στην πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου.Στο Ωδείο μας προσφέρεται η δυνατότητα δωρεάν γνωριμίας με το Μουσικό Όργανο της αρεσκείας σας. Ο μαθητής συμμετέχει σε Συναυλίες...

ΑνακοινώσειςΣεπτέμβριος 2, 2020Σεπτέμβριος 3, 2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφών για το  βρεφονηπιακό σταθμό Κοντομαρί , μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου 2020. ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 26, 2020Αύγουστος 26, 2020

Προσωρινά (προ ενστάσεων) αποτελέσματα εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ για την περίοδο 2020-2021.

Μετά από τα αποτελέσματα του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής  & Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021 , ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα των εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ για την περίοδο 2020-2021. Δίδεται  προθεσμία (5) πέντε ημερών για  τυχόν ενστάσεις . ΕΚ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑνακοινώσειςΙούλιος 27, 2020Ιούλιος 27, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ με ΦΠΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών,...

ΑνακοινώσειςΙούλιος 10, 2020Ιούλιος 10, 2020

Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (04) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου Τεσσάρων (04) Μηνών Για Την Αντιμετώπιση Έκτακτων, Απρόβλεπτων Και Κατεπειγουσών Αναγκών Και Συγκεκριμένα Για Την Αντιμετώπιση Της Ανάγκης Περιορισμού Της Διασποράς Του Κορωνοϊού Covid-19.

  Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού...

ΑνακοινώσειςΙούνιος 24, 2020Ιούνιος 24, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Βουκολιών προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017” .

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών,...

UncategorizedΙούνιος 3, 2020Ιούνιος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εγγραφών –επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ για την περίοδο 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών-επανεγγραφών για την περίοδο 2020-2021, ξεκινούν  την 3η Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι τις  30 Ιουνίου 2020. Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr Οι αιτήσεις  θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail:   Για τον παιδικό σταθμό Βουκολιών:paidikosvoukolion@yahoo.com   Για...

ΑνακοινώσειςΜάρτιος 24, 2020Μάρτιος 24, 2020

Σύσταση και λειτουργία ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, για την ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου –COVID 19.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού του κορωνοϊού-COVID-19, καθώς και της ανάγκης παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά, συστήνεται «Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης» για την ενίσχυση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ως παρακάτω: Α) Το Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης, θα έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Μουσούρων, που βρίσκεται στον...

ΑνακοινώσειςΜάρτιος 16, 2020Μάρτιος 16, 2020

Έγκριση της με αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Διατήρηση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κολυμβαρίου και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ