Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 27, 2021Αύγουστος 27, 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τα  οριστικά  αποτελέσματα  των εγγραφών  βρεφών & νηπίων για το ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ περιόδου 2021-2022. Μπορείτε να  αναζητήσετε τα  αποτελέσματα  με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 25 ΝΗΠΙΑ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 28 ΒΡΕΦΗ Σύμφωνα με την 21-2021( ΑΔΑ : ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ)  απόφαση Δ.Σ. έγινε ο  “Καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 27, 2021Αύγουστος 27, 2021

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Υποέργο 1: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Βουκολιών», εκτιμώμενης αξίας 295.000,01€ με ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8(ζ) του αρθρου 108 του Ν.4782/2021. Συγκεκριμένα η...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 20, 2021Αύγουστος 20, 2021

Γνωστοποιηση οριζοντογραφίας

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη: Το έγγραφο με ΑΠ 2471/8-7-2021 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Το άρθρο 3 του Ν 4258/2014 Ενημερώνουμε τους δημότες μας , ότι θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 17, 2021Αύγουστος 20, 2021

Ανακοίνωση Παιδικού Σταθμού Καμισιανών

Την Δευτέρα 23 Αυγούστου στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου του δήμου Πλατανιά που εδρεύει στα Καμισιανά(πρώην δημοτικό) και ώρες 10 με 12 το πρωί, όσοι γονείς έχουν voucher από το ΕΣΠΑ μπορούν να προσέλθουν στο χώρο, ώστε να γίνει η καταχώριση του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2824083060 την Δευτέρα 10-12. Ευχαριστούμε!

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 7, 2021Αύγουστος 7, 2021

Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022.

Σας ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022. Ενημερώνουμε  ότι δίδεται προθεσμία 5 πέντε ημερών για ενστάσεις -υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών , αρχομένης από Δευτέρα 9-8-2021. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 21-2021 (ΑΔΑ: ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ) , έγινε καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών και νηπίων ανά κατηγορία αιτούντων και ανά...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 4, 2021Αύγουστος 4, 2021

Οριοθέτηση Τμήματος Υδατορέματος Εντός Των Ορίων Του Οικισμού Πλατανιά

                                 Ανακοίνωση   Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:   Την αίτηση , με της HIBISCUS ΞΤΕΑΕ . την οποία κατέθεσε φάκελο οριοθέτησης τμήματος ρέματος στη ΤΚ Πλατανιά Την απόφαση 5/2021 του Τοπικού Συμβουλίου Πλατανιά....

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»Περιόδου 2021-2022
ΑνακοινώσειςΙούλιος 26, 2021Ιούλιος 26, 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»Περιόδου 2021-2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»Περιόδου 2021-2022 Ηλεκτρονικές αιτήσεις για τους ενδιαφερόμενους γονείς στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:https://web.eetaa.gr:38446/ Οι Αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά για το διάστημα από 19-7-2021 έως 3-8-2021 ( πολύ πιθανόν να δοθεί παράταση). Το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΜΕΣ: 1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, 2.ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΙΝΕ ,...

ΑνακοινώσειςΙούνιος 28, 2021Ιούνιος 29, 2021

Υποχρέωση Καθαρισμού οικοπέδων εντός και εκτός οικισμών σύμφωνα με νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄αριθ. 9/2021

Ο Δήμος Πλατανιά  καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, σύμφωνα με τη νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθμ.9/2021 (ΦΕΚ 1923, τεύχος Β΄,13.5.2021)  για την αποφυγή της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (από 1ης Μαΐου 2021 έως και...

ΑνακοινώσειςΙούνιος 18, 2021Ιούνιος 22, 2021

Παράταση εγγραφών & επανεγγραφών στους παιδικους σταθμούς ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών-επανεγγραφών για την περίοδο 2021-2022, οι οποίες ξεκίνησαν την 24η Μαΐου 2021 και λήγουν στις 20 Ιουνίου 2021, παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 2η Ιουλίου 2021. Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στα παρακάτω e–mail: giakoumaki@platanias.gr...

ΑνακοινώσειςΙούνιος 18, 2021Ιούνιος 18, 2021

«ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ»: Ενημερωτικό μήνυμα για προστασία από δασικές πυρκαγιές.

Προκειμένου να συμβάλλει στην προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, ο δήμος Πλατάνια προσκαλεί όλους τους δημότες να προσέξουν το ενημερωτικό σπότ από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το οποίο βρίσκεται στο https://youtu.be/2cG2mEjk7FU ή στο www.civilprotection.gr/πεδίο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ/ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ.