Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΣεπτέμβριος 14, 2021Σεπτέμβριος 14, 2021

Επανεκκινηση Δρασεων Τσατσαρωνακειου Πολυκεντρου

Εκ του Τσατσαρωνάκειου Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ι. Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου ευχαρίστως ανακοινώνεται η επανεκκίνηση δράσεων του Τσατσαρωνάκειου Πολύκεντρου. Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στην προσπάθεια έμπρακτης στήριξης της μαθητιώσας νεολαίας της ευρύτερης περιοχής λειτουργούν Φροντιστήρια για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με έμπειρους εκπαιδευτικούς. Β. ΩΔΕΙΟ ΙΜΚΣ Πλήρες οργανωμένο Ωδείο με έμπειρους και καταξιωμένους διδασκάλους, μουσικούς υπό...

ΑνακοινώσειςΣεπτέμβριος 7, 2021Σεπτέμβριος 7, 2021

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” και ” Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” 2021-2022

Παρακαλούνται όλες οι μητέρες που έχουν λάβει voucher συμμετέχουσες στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής” και ” Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας” , για εγγραφή των παιδιών τους στους παιδικούς σταθμούς  ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ-ΣΚΙΝΕ  &  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ  , να προσέλθουν το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9-9-2021 , στο Γραφείο Διοικητικής υποστήριξης του...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 28, 2021Αύγουστος 28, 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Πλήρωσης δέκα τριών (13) θέσεων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως (2) δύο μηνών στις δομές , Παιδικού Σταθμού Βουκολιών,Παιδικού Σταθμού Σκινέ , Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντομαρί

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά    Έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμόν 31/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΔΟΚ64-0ΝΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά Τον Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Πλατανιά. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007. Τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  οικ. έτους 2021. Τις ανάγκες όπως έχουν προκύψει...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 27, 2021Αύγουστος 27, 2021

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τα  οριστικά  αποτελέσματα  των εγγραφών  βρεφών & νηπίων για το ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ περιόδου 2021-2022. Μπορείτε να  αναζητήσετε τα  αποτελέσματα  με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης σας. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 25 ΝΗΠΙΑ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ : 28 ΒΡΕΦΗ Σύμφωνα με την 21-2021( ΑΔΑ : ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ)  απόφαση Δ.Σ. έγινε ο  “Καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 27, 2021Αύγουστος 27, 2021

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, Υποέργο 1: «Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο Γυμνασίου – Λυκείου Βουκολιών», εκτιμώμενης αξίας 295.000,01€ με ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8(ζ) του αρθρου 108 του Ν.4782/2021. Συγκεκριμένα η...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 20, 2021Αύγουστος 20, 2021

Γνωστοποιηση οριζοντογραφίας

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη: Το έγγραφο με ΑΠ 2471/8-7-2021 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Το άρθρο 3 του Ν 4258/2014 Ενημερώνουμε τους δημότες μας , ότι θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 17, 2021Αύγουστος 20, 2021

Ανακοίνωση Παιδικού Σταθμού Καμισιανών

Την Δευτέρα 23 Αυγούστου στον Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου του δήμου Πλατανιά που εδρεύει στα Καμισιανά(πρώην δημοτικό) και ώρες 10 με 12 το πρωί, όσοι γονείς έχουν voucher από το ΕΣΠΑ μπορούν να προσέλθουν στο χώρο, ώστε να γίνει η καταχώριση του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2824083060 την Δευτέρα 10-12. Ευχαριστούμε!

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 7, 2021Αύγουστος 7, 2021

Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022.

Σας ανακοινώνουμε τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτήσεων εγγραφών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ περιόδου 2021-2022. Ενημερώνουμε  ότι δίδεται προθεσμία 5 πέντε ημερών για ενστάσεις -υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών , αρχομένης από Δευτέρα 9-8-2021. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 21-2021 (ΑΔΑ: ΕΗ46ΟΚ64-ΓΦΒ) , έγινε καθορισμός αριθμού θέσεων βρεφών και νηπίων ανά κατηγορία αιτούντων και ανά...

ΑνακοινώσειςΑύγουστος 4, 2021Αύγουστος 4, 2021

Οριοθέτηση Τμήματος Υδατορέματος Εντός Των Ορίων Του Οικισμού Πλατανιά

                                 Ανακοίνωση   Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, έχοντας υπόψη:   Την αίτηση , με της HIBISCUS ΞΤΕΑΕ . την οποία κατέθεσε φάκελο οριοθέτησης τμήματος ρέματος στη ΤΚ Πλατανιά Την απόφαση 5/2021 του Τοπικού Συμβουλίου Πλατανιά....