Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΙούλιος 27, 2020Ιούλιος 27, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ με ΦΠΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών,...

ΑνακοινώσειςΙούλιος 10, 2020Ιούλιος 10, 2020

Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (04) Ατόμων Με Συμβαση Εργασιας Ορισμενου Χρονου Τεσσάρων (04) Μηνών Για Την Αντιμετώπιση Έκτακτων, Απρόβλεπτων Και Κατεπειγουσών Αναγκών Και Συγκεκριμένα Για Την Αντιμετώπιση Της Ανάγκης Περιορισμού Της Διασποράς Του Κορωνοϊού Covid-19.

  Έχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’αρίθ. ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού...

ΑνακοινώσειςΙούνιος 24, 2020Ιούνιος 24, 2020

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο “ Αναβάθμιση κτιρίου παιδικού σταθμού Βουκολιών προσαρμογή στις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017” .

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ. 8(η) του άρθ. 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών,...

UncategorizedΙούνιος 3, 2020Ιούνιος 3, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εγγραφών –επανεγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Βουκολιών & Σκινέ για την περίοδο 2020-2021

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφών-επανεγγραφών για την περίοδο 2020-2021, ξεκινούν  την 3η Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι τις  30 Ιουνίου 2020. Τα έντυπα των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά www.platanias.gr Οι αιτήσεις  θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στα παρακάτω e-mail:   Για τον παιδικό σταθμό Βουκολιών:paidikosvoukolion@yahoo.com   Για...

ΑνακοινώσειςΜάρτιος 24, 2020Μάρτιος 24, 2020

Σύσταση και λειτουργία ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, για την ενίσχυση των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας του Δήμου Πλατανιά, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊου –COVID 19.

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού του κορωνοϊού-COVID-19, καθώς και της ανάγκης παροχής επιπρόσθετων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στους κατοίκους του Δήμου Πλατανιά, συστήνεται «Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης» για την ενίσχυση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, ως παρακάτω: Α) Το Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης, θα έχει έδρα το Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Μουσούρων, που βρίσκεται στον...

ΑνακοινώσειςΜάρτιος 16, 2020Μάρτιος 16, 2020

Έγκριση της με αριθμ. 1/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Διατήρηση της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κολυμβαρίου και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑνακοινώσειςΦεβρουάριος 17, 2020Φεβρουάριος 18, 2020

Πρόγραμμα άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) 2019-2020 του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιουλίου 2020 , πρόγραμμα άθλησης για γυναίκες ( όλων των ηλικιών ). Το πρόγραμμα διεξάγεται στα κλειστά γυμναστήρια ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ & ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ καθώς και σε άλλους δημοτικούς χώρους και χώρους που διατίθενται για το σκοπό αυτό (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΗΛΙΑΣ & ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΛΕΜΕ)...

ΑνακοινώσειςΦεβρουάριος 13, 2020Φεβρουάριος 13, 2020

Πρόσκληση Ενδιαφεροντος

Ο Δήμος Πλατάνια και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατάνια προτίθενται να συμμετέχουν στην Έκθεση Αυτοδιοίκησης, «Ταξίδι στον Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό», η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 3-4 και 5 Απριλίου 2020 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά. Η Έκθεση ορόσημο για τον Ελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό στην οποία αποτυπώνεται το μέλλον της τουριστικής και πολιτιστικής...

Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων Και Κινδύνων Σε Περίπτωση Παγετού
ΑνακοινώσειςΔεκέμβριος 23, 2019Δεκέμβριος 23, 2019

Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων Και Κινδύνων Σε Περίπτωση Παγετού

Για την ενημέρωση σας, συνημμένο θα βρείτε το Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του έργου AgroClimaWater και αφορά στην αντιμετώπιση Παγετού.