Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

Απουσία Δημάρχου Πλατανιά

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από το Δήμο, από την Τετάρτη 3 έως και την Παρασκευή 5 Ιουλίου, για προσωπικούς λόγους.
Το Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης.