Απουσία Δημάρχου Πλατάνια

Απουσία Δημάρχου Πλατάνια

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από το Δήμο την Δευτέρα 27 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου.Το Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος Σταματάκης Ιωάννης.