Αποκατάσταση καταστροφών στο δημοτικό οδικό δίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες Καράνου και Ορθουνίου, της ΔΕ Μουσούρων.

Αποκατάσταση καταστροφών στο δημοτικό οδικό δίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες Καράνου και Ορθουνίου, της ΔΕ Μουσούρων.

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι το διάστημα αυτό, υλοποιείται έργο αποκατάστασης ζημιών στις υποδομές στις Τ.Κ. Καράνου και Ορθουνίου», που προκλήθηκαν το έτος 2019. Το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στη δεύτερη φάση υλοποίησης έργων αποκατάστασης .

Στο πλαίσιο του έργου εκτελούνται σύνθετα έργα αποκατάστασης, σε μεγάλο εύρος του οδικού άξονα Καράνου – Ορθουνίου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται,

  • χωματουργικές εργασίες

  • τεχνικά έργα, πασαλομπήξης, οπλισμένα- επιχώματα κλπ.

  • ανακατασκευή του οδοστρώματος σε επιλεγμένα σημεία στο δημοτικό και οδικό δίκτυο

  • υδραυλικά έργα

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις που έχει εξασφαλίσει ο Δήμος, για τις αποκαταστάσεις των καταστροφών.