ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΟΧ 1/2023)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΟΧ 1/2023)

Σας γνωρίζουμε ότι,δυνάμει της με αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-04-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο  της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 Δήμου Πλατανιά αναστέλλεται από την ημερομηνία προκήρυξης των  βουλευτικών εκλογών (22-04-2023) έως την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (παρ.1 και 2 του άρθρου 28 Ν.2190/1994).

  Με νεότερη ανακοίνωση θα επαναπροσδιοριστούν οι προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων.